یاتاقان متحرک موتور لودر چینی

یاتاقان متحرک موتور لودر چینی

یاتاقان متحرک موتور لودر چینی در واقع مهم ترین بخش چرخشی مو…
یاتاقان ثابت موتور لودر چینی

یاتاقان ثابت موتور لودر چینی

یاتاقان ثابت موتور لودر چینی در واقع مهم ترین بخش چرخشی موتور ماشی…
واشر کامل موتور لودر چینی

واشر کامل موتور لودر چینی

واشر کامل موتور لودر چینی   خرید واشر کامل موتور ممکن است…
کاسه نمد سروته میل لنگ لودر چینی

کاسه نمد سروته میل لنگ لودر چینی

کاسه نمد سروته میل لنگ لودر چینی   کاسه نمد چیست ؟ در زمان های گذش…
شاطون موتور لودر چینی

شاطون موتور لودر چینی

شاطون موتور لودر چینی شاطون  (به انگلیسی: connecting rod) ا…
سوپاپ دود و هوا لودر چینی

سوپاپ دود و هوا لودر چینی

سوپاپ دود و هوا لودر چینی  سوپاپ معنی دقیق آن دریچه است. یکی از قطعا…
رینگ موتور لودر چینی

رینگ موتور لودر چینی

رینگ موتور لودر چینی واژه رینگ برگرفته از یک کلمه انگلیسی پیستون که به …
پیستون موتور کامینز

پیستون موتور کامینز

پیستون موتور کامینز   پیستون (Piston) قطعه ای تقریب…
پروانه موتور لودر چینی

پروانه موتور لودر چینی

پروانه موتور لودر چینی پروانه، بخش گردان یک پمپ است که معمولاً …
بوش موتور لودر چینی

بوش موتور لودر چینی

بوش موتور لودر چینی بوش قطعه ای استوانه ای شکل توخالی می باشد. که در دا…